Lafley & Martins Strategiska 5-stegsmodell

Av |2020-05-18T12:55:39+00:00april 30th, 2020|Strategi, Strategi - introduktion, Strategiska grundmodeller|

Varje dag konkurrerar ditt företag eller organisation med andra företag för att överleva och lyckas på marknaden. Dina konkurrenter har samma mål som du: att vinna marknaden. Detta är ett av de absolut viktigaste skälen till noggrant fundera på och fatta beslut om hur du leder din organisation framåt.

PEST Analys

Av |2020-06-10T12:44:26+00:00april 30th, 2020|Strategi, Strategiska grundmodeller|

I början på 1950-talet betonade forskningen organisationer om vikten av att förstå den bredare övergripande- och makroekonomiska miljön där organisationerna verkar. En organisation i sig kan inte påverka miljöfaktorer, och heller inte miljöfaktorer kan påverka lönsamheten hos en bransch eller en organisation. Genomförandet av en strategisk analys innebär att

SWOT Analys

Av |2020-07-01T07:00:11+00:00april 30th, 2020|Strategi, Strategiska grundmodeller|

SWOT-analys är en enkel men användbar modell och metod för att analysera organisationens styrkor och svagheter och de möjligheter och hot som du och din organisation står inför. Det hjälper dig och organisationen att fokusera på dina styrkor, minimera hot och ta största möjliga nytta av möjligheter som finns

SOAR Analys

Av |2020-06-30T10:40:24+00:00april 30th, 2020|Strategi, Strategiska grundmodeller|

En STRENGHTS (styrka), OPPORTUNITIES (möjligheter), AMBITIONS (ambitioner), RESULT (resultat) (SOAR) -analys är ett strategiskt planeringsverktyg som fokuserar organisationens nuvarande styrkor och visioner för framtiden i syfte att utveckla sina strategiska mål. Om modellen Det här verktyget skiljer sig från den vanliga SWOT-analysen

TOWS Matris

Av |2020-11-02T18:30:06+00:00april 30th, 2020|Strategi, Strategiska grundmodeller|

TOWS Matris TOWS Analysis är en variant av det klassiska affärsverktyget SWOT Analysis. TOWS-analys är ett verktyg som används för att generera, jämföra och välja strategier. Modellen är inte detsamma som SWOT-analysen, och det är verkligen ingen SWOT-analys som fokuserar på hot och möjligheter. Detta är en

Bakers 4 Influensstrategier

Av |2020-05-18T13:05:48+00:00april 30th, 2020|Strategi, Strategiska grundmodeller|

Your Content Goes Here Your Content Goes Here Your Content Goes Here Beskrivning – Hur påverkar du andra? Världen har sett många, betydelsefulla och mycket inflytelserika personligheter t.ex Dr. Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Alexander den Store och många fler. Det

Top Sliding Bar

Vår digitala verktygslåda erbjuder ledare, chefer och alla som arbetar med utveckling av organisationer, ett stöd och lättillgängligt utbud av modeller inom en mängd olika områden. Varje innehålls del är utformat så att du som individ, team eller organisation enkelt ska kunna fördjupa dig/er inom ett aktuellt område.

Produkter

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!

    Till toppen