Kotler & Kellers Fem Produktnivåer

Av |2020-07-10T08:55:06+00:00juni 29th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Introduktion När du utvecklar en ny produkt eller tjänst är det helt avgörande att du möter dina kunders önskemål och behov. Men det är också viktigt att du överträffar dina kunders förväntningar, så att du blir den starkaste aktören gentemot dina konkurrenter. Detta är inte alltid helt enkelt. Till

Balanced Scorecard

Av |2020-07-10T10:35:24+00:00april 30th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Balanserade Styrkortsmetoden av Kaplan och Norton är ett strategiskt tillvägagångssätt och prestationsledningssystem som möjliggör för organisationer att översätta ett företags vision och strategi in i ett genomförande och som utgår från de 4 perspektiven: Finansiellt perspektiv. Kundperspektiv. Affärsprocess perspektiv. Lärande och tillväxtperspektiv.

Teeces Vinna-Förlora-modell för Innovation

Av |2020-05-13T14:50:55+00:00april 30th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Introduktion Det är en enorm utmaning att framgångsrikt utveckla ny innovativ produkt. Nästan alla företag i världen skulle älska att skapa den nya produkten som förändrar ett område på marknaden för alltid – men som alla vet är sådan innovation är mycket lättare önskat och sagt än gjort. De

McKinseys Tree Horisonter för Tillväxt

Av |2020-06-30T10:56:06+00:00april 30th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Över tid så går de flesta organisationer genom olika stader av tillväxt och nedgång. Företags skapas, de mognar – och därefter, nästan oundvikligen – de tynar bort. En del organisationer undviker dock nedgången. De lyckas upprätthålla sin tillväxt under årtionden och fortsätter att överraska kunderna med sin innovation och

Wiesboard´s Six Box Model

Av |2020-06-30T10:57:46+00:00april 30th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Wiesbord´s Six-Box Model är ett ramverk som utvecklades av Marvin Weisbord har och som främsta uppgift att hjälpa dig bedöma hur din organisation fungerar. En av fördelarna med att använda denna specifika modell är dess förmåga att den anpassas sig till nästan alla företag.

McKinseys Tree Horisonter för Tillväxt

Av |2020-05-13T15:40:43+00:00april 30th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Introduktion Över tid så går de flesta organisationer genom olika stader av tillväxt och nedgång. Företags skapas, de mognar – och därefter, nästan oundvikligen – de tynar bort. En del organisationer undviker dock nedgången. De lyckas upprätthålla sin tillväxt under årtionden och fortsätter att överraska kunderna med sin innovation

Kotlers Prisstrategimatris

Av |2020-05-13T15:38:18+00:00april 30th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Introduktion Vilka faktorer tar du hänsyn till innan du fattar ett köpbeslut? Bryr du dig mest om kvaliteten på produkten eller är priset den med avgörande faktorn? Eller strävar du efter en balans mellan de två? Om ditt företag är det som tillverkar produkten eller tillhandahåller en tjänst är

Kay´s Distinctive Capabilities Framework

Av |2020-06-30T10:54:09+00:00april 30th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Introduktion Det kan många gånger vara svårt att framstå som ”särskiljande” i näringslivet. Det är trots allt en otrolig konkurrens på nästan varje marknad, och det verkar som om alla bra idéer antingen redan har använts, eller så har de kopierats så snart de introducerades på marknaden. På vilket

Top Sliding Bar

Vår digitala verktygslåda erbjuder ledare, chefer och alla som arbetar med utveckling av organisationer, ett stöd och lättillgängligt utbud av modeller inom en mängd olika områden. Varje innehålls del är utformat så att du som individ, team eller organisation enkelt ska kunna fördjupa dig/er inom ett aktuellt område.

Produkter

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!

    Till toppen