Categories: Strategi
13,6 min read
Dela innehållet:

Om verktyget

Alex Osterwald och Yves Pigneur utvecklade modellen Business Model Canvas under 2010 och samarbetade med 470 medlemmar av Business Model Innovation Hub – ett onlineforum för affärsmän och forskare – som bidragit med fallstudier, exempel och kritiska kommentarer till sin forskning. Som sådan representerar Business Model Canvas den kollektiva erfarenheten av en grupp affärsmän.

Det här affärsmodellverktyget är uppdelat i byggstenar som kan användas för att skapa en övergripande bild av en önskad organisation. Även om det finns en mängd olika iterationer av det här verktyget över tid, kommer du i de flesta fall se att modellen innehåller nio unika byggstenar. Innehållet nedan kommer att markera var och en av de nio byggstenarna.

Figur 1: Business Model Canvas

Business Model Canvas Diagram
Nyckel
KP = nyckelpartnerskap CH = kanaler
KA = Nyckelaktiviteter CS = kundsegment
KR = Viktiga resurser C $ = Kostnadsstruktur
VP = Value Propositions R $ = Intäktsströmmar
CR = kundrelationer

Så här använder du Business Model Canvas

För att använda Business Model Canvas, tänk på varje byggsten med hjälp av frågorna nedan.

CS: Kundsegment

Att bestämma vem specifikt kommer att köpa dina varor eller tjänster är ett steg i den här processen. Kommer du att sälja till marknaden som helhet, eller är det en specifik nisch som du kommer att rikta in dig på? Detta beror allt på vad du säljer. Vissa företag är väl lämpade för att rikta in sig på hela marknaden, medan andra bättre skulle kunna identifiera och rikta sig mot en mindre nisch som de potentiellt kan dominera inom.

Dina kundsegment är dina målmarknader – de specifika grupper av personer eller organisationer som ditt företag riktar in sig på.

Istället för att försöka tillgodose alla hela tiden, gruppera dina kunder enligt gemensamma attribut som deras plats, behov eller beteenden och bestäm vilka segment som du ska fokusera på. På så sätt kan du leverera en produkt eller tjänst som är optimerad för de specifika gruppernas specifika behov. Här kan det vara användbart att utnyttja modeller och verktyg inom marknadssegmentering.

VP: Value Proposition/Värdeerbjudande

Detta är grunden i ditt företag. När någon frågar dig vad det är som ditt företag gör  kommer ditt svar sannolikt att spegla ditt värdeerbjudande. Om du stolt påstår att kvalitet över låga priser kan du säga att ditt värdeförslag är att erbjuda kunderna den bästa produkten på marknaden idag. Å andra sidan kan du erbjuda ”den mest prisvärda produkten på marknaden” om du riktar dig mot den delen av marknaden. Innan du kommer för långt i din affärsplanering för att starta och driva ditt företag, bör du ha ett genomarbetat värdeerbjudande..

Du kan skapa värde på många sätt, bland annat genom att erbjuda ett lågt pris, en hög kvalitet och fin design, bra tillgänglighet, bekvämlighet och hög prestanda. Tänk på följande frågor:

 • Hur skapar du värde för din målmarknad?
 • Vilket problem eller behov löser din produkt eller tjänst för kunden?
 • Hur skiljer din produkt eller tjänst från dina konkurrenters erbjudanden?

En god hjälp i att utkristallisera detta är att använda sig avn USP-analys och Kärnkompetensanalys för att bedöma hur din produkt eller tjänst utmärker sig från dina konkurrenters.

Skriv in ditt värdeerbjudande i VP-blocket i Business Model Canvas.

R $: Intäktsströmmar

Enkelt uttryckt; hur ska du tjäna pengar? Du måste säkerställa på vilket sätt företaget ska få sina intäktsströmmar för att kunna finansiera och betala räkningarna, utveckla företaget och skapa långsiktigt lönsamhet. Tänker du  tjäna pengar genom att sälja enheter av din ”produkt” eller kommer det att finnas andra inkomstströmmar inbyggda i företaget (till exempel abonnemang, licensavtal, annonsavgifter, etc.). Detta är en frågeställning som är beroende av din företags specifika utformning och funktioner.

Du kan enkelt tillbringa flera veckor eller till och med månader att arbeta igenom Business Model Canvas och det är precis vad du bör göra innan sätter igång en nystartad verksamhet. Genom att använda denna modell kan du analysera eventuella hinder som finns på vägen till en lyckad satsning i en verksamhet i framtiden.

I det här blocket analyserar du hur varje kundsegment betalar för din produkt eller tjänst.

Det finns många olika sätt att betala för en produkt eller tjänst. Till exempel är priset fast eller kommer du att debitera kunder för varje användning, prenumeration eller med löpande betalningar? Kommer några förhandlingar eller förhandlingar att vara inblandade? Och vem är slutligen kunden? (Din kund kan vara en annonsör, till exempel i stället för användaren av tjänsten.)

Tänk på dessa ytterligare frågor:

 • Vad betalar dina kunder för närvarande för liknande produkter eller tjänster?
 • Hur betalar de för detta?
 • Vad tar du ut för din produkt eller tjänst?
 • Få kunderna några gratistjänster eller förmåner som dina konkurrenter inte erbjuder?

Skriv in detta i R $ -blocket i Business Model Canvas.

CH: Kanaler

Det måste finnas en tydlig strategi för hur du ska leverera dina produkter till dina målgrupper. Kommer du att ha egna försäljningsfönster eller kommer du att sälja via distributörer? Kanske kommer du att fokusera på online-försäljning istället, eller kommer du att använda en kombination av dessa alternativ?

Oavsett vilken kanal du bestämmer är bäst för din distribution, se till att du har en bra uppfattning om hur de produkter erbjuder verkligen tillgängliggörs till de kunder du riktar in på. Många företag har misslyckats eftersom de inte utvecklade sina kanaler på rätt sätt, trots att de hade en bra produkt att sälja.

Ordet ”kanal” avser hur du levererar ditt värdeerbjudande till varje kundsegment. Kanalerna inkluderar en direkt säljkår, webbförsäljning, egna varumärkesaffärer, partnerbutiker och grossister. Tänk på följande frågor:

 • Hur gör du dina kunder medvetna om dina produkter och tjänster?
 • Vilka kanaler föredrar dina kunder att använda?
 • Hur hjälper du kunder att utvärdera ditt värdeerbjudande?
 • Hur vill kunderna köpa dina produkter och tjänster?
 • Hur tillhandahåller du kundsupport?

Skriv in dina svar i CH-blocket i Business Model Canvas.

CR: Kundrelationer

Vilken är din målgrupp och hur ska du bygga relationer med de personer eller organisationer som ska vara kunder i åratal? Det finns ett antal sätt att skapa kundrelationer på, allt från att erbjuda bra kundservice till oslagbara priser och lojalitetsrabatter. Naturligtvis, som nytt företag, kommer du inte ha kunder ännu, men du borde redan ha en klar bild av hur du ska försöka bygga de viktiga kundrelationerna. I dagens digitala värld är en gemensam strategi för att utveckla ett lojalt följd att ansluta till din marknad via sociala medier och andra online-kanaler.

Det här blocket definierar vilken typ av relation du vill utveckla med var och en av dina kundsegment. Det finns flera kategorier att överväga här.

 • Dedikerad personlig assistans – Det här är var och en av våra kunders behov och behov hanteras av en dedikerad kundservicerepresentant. Till exempel dedikerar många typer av företag en key account manager till särskilt viktiga kunder.
 • Personlig service – Här kan kunderna kommunicera med en kundservice under och efter försäljningen. Detta kan ske personligen vid försäljningstillfället eller via ett callcenter, email etc.
 • Självbetjäning – Kunderna kan köpa produkter utan hjälp.
 • Automatiserad service – En automatiserad tjänst känner igen enskilda kunder genom en inloggning eller annan identifiering. Detta ger en anpassad tjänst som ”kommer ihåg” kundens preferenser och presenterar alternativ i enlighet därmed.
 • ”Communities” – Här bygger organisationen ”communities” med hjälp av sociala nätverk och bloggar för att uppmuntra kunder att kommunicera med varandra, dela idéer och lösa problem.
 • ”Samproduktion” – I dessa relationer går organisationer utöver det traditionella kund-leverantörsförhållandet genom att uppmuntra kunder att ta en mer aktiv roll för att forma vad produkten eller tjänsten kan vara. Till exempel uppmuntrar vissa företag sina kunder att granska sina produkter, eller skapa innehåll som kan delas med andra.

Skriv in din observationer i CR-blocket i Business Model Canvas.

KR: Key Resources/Viktiga resurser

Det här är de resurser som du har tillgång till som kommer att ge dig en fördel gentemot dina konkurrenter. Har du till exempel personer med speciella kompetenser eller kanske en egen utvecklas teknik/utrustning för att producera dina varor? Allt som listas i denna del av i Business Model Canvas bör anses vara en tillgång för verksamheten oavsett i vilken form den råkar komma.

Dina viktigaste resurser är de saker som du mest behöver för att få din affärsmodell att fungera, och olika typer av företag behöver olika typer av resurser.

Viktiga resurser kan ägas av ditt företag, leasas eller nyttjas genom överenskommelse med dina partners.

Tänk på följande frågor:

 • Vilka personalresurser behöver du?
 • Vilka ekonomiska resurser behöver du?
 • Vilka fysiska resurser behöver du?
 • Vilka immateriella resurser behöver du?

Här kn du mycket väl göra en VRIO-analys för hur du bäst kan utnyttja de resurser du har tillgång till.

Anteckna de här nyckelresurserna i KR-blocket i Business Model Canvas.

KA: Key Activities/nyckelaktiviteter

Vilka är de aktiviteter som företaget kommer att vara engagerade i? I detta avsnitt bör du gå djupare in i frågan än bara göra en lista över de produkter eller tjänster som du vill sälja. Hur ska du skapa värde för dina kunder? Ska du sälja din produkt till ett lägre pris än dina konkurrenter, eller kommer du att skapa en bättre produkt övergripande? Genom att bestämma hur ditt företag ska konkurrera dagligdags kommer du att kunna börja skissa på en övergripande affärsstrategi.

Nyckelaktiviteter är detsamma som de viktigaste affärsprocesserna som din organisation måste använda för att fungera framgångsrikt. Exempel på dessa inkluderar design, tillverkning och leverans av en produkt; erbjuda nya lösningar till kunder eller tillhandahålla en plattform där kunderna kan slutföra transaktioner.

Lista dina nyckelaktiviteter i KA-blocket i Business Model Canvas.

KP: Key Partnerships

Inget företag är en isolerad ö – du kommer att behöva strategiska partnerskap om du ska lyckas. Ofta kommer dessa nyckelpartners i form av leverantörer som spelar en roll vid framtagandet av din produkt. Om du till exempel utvecklar en produkt från början kommer de företag som levererar dina råvaror från början säkert betraktas som nyckelpartners.

Det här är nätverket av partners, intressenter och leverantörer som du är beroende av för att din affärsmodell ska vara framgångsrik. Tänk på följande frågor:

 • Vilka strategiska allianser har du på plats för att få din produkt eller tjänst på marknaden?
 • Vilka partnerskap behövs för att få tillgång till nyckelresurser som kompetensområden, råvaror eller tillgång till kunder?
 • Vilka partnerskap ger dig tillgång till stordriftsfördelar?
 • Vem har du partnerskap med för att minimera risk och osäkerhet?
 • Vem är nyckelaktörerna för din produkt eller tjänst? Hur kan du skapa strategiska partnerskap med dessa människor?

Här kan du mycket väl genomföra en intressentanalys att identifiera vem som har mest makt och inflytande.

Skriv dina nyckelpartnerskap – både potentiella och nuvarande – i KP-blocket i Business Model Canvas.

C $: Kostnadsstruktur

Pengar är i slutändan alltid det som det handlar när du ska lyckas göra ditt företag framgångsrikt. Om du inte fattar beslut baserat på pengar, kommer du inte att vara kvar särskilt länge i din verksamhet. Hur ska du strukturera ditt företag ur ett kostnadsperspektiv? Är du endast inriktad på kostnader, eller är du inriktad på att producera högsta kvalitet, även om det innebär en högre kostnad? Det finns framgångsrika företag på båda sidor av den ekvationen, så det är en fråga eller en preferens och att analysera marknaden för möjligheter.

Det sista blocket du behöver analysera är din kostnadsstruktur. Detta ser på alla driftskostnader som ditt företag uppstår som en del av affärsmodellen. Dessa kostnader ska vara lätta att identifiera, nu när du har definierat dina nyckelresurser, aktiviteter och partnerskap.

Notera dina resultat i C-blocket i Business Model Canvas.

Applicera vad du har läst

Genom att arbeta genom Business Model Canvas för ditt eget företag får du en bra inblick i de saker som verkligen betyder något för ditt företag.

Du kan använda denna förståelse för att fatta välgrundade beslut om affärsområden som du är ansvarig för genom att säkerställa att ditt beslut inte kommer att underminera helheten på något sätt.

En annan fördel med Business Model Canvas är att det klargör hur din egen del av företaget påverkar och påverkas av andra avdelningar. Detta hjälper alla delar av verksamheten att samarbeta mer effektivt med varandra.

Nyckelfaktorer

Business Model Canvas har utvecklats av Alex Osterwald och Yves Pigneur, i samarbete med en grupp affärsmän på Business Model Innovation Hub. Det är ett användbart verktyg för att utforma och analysera affärsmodeller på ett objektivt och strukturerat sätt.

Business Model Canvas innehåller nio byggstenar:

 • Block 1: Kundsegment.
 • Block 2: Värdesförslag.
 • Block 3: Kanaler.
 • Block 4: Kundrelationer.
 • Block 5: Intäktsströmmar.
 • Block 6: Viktiga resurser.
 • Block 7: Viktiga aktiviteter.
 • Block 8: Viktiga partnerskap.
 • Block 9: Kostnadsstruktur.

Du kan använda Business Model Canvas till att utveckla en ny affärsmodell, eller uppdatera en föråldrad; analysera lönsamheten för en ny affärsidé och till och med att analysera dina konkurrenters affärsmodeller för att upptäcka möjligheter att utveckla ditt eget företag.

Leave A Comment

Related Posts