Categories: Ledarskap
0,8 min read
Dela innehållet:

Balanced Scorecard översätter ett företags vision och strategi till en sammanhängande uppsättning resultatåtgärder. De fyra perspektiven på resultatkortet – ekonomiska åtgärder, kundkunskap, interna affärsprocesser och inlärning och tillväxt – erbjuder en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga mål, mellan önskade resultat och prestandadrivare för dessa resultat och mellan hårda objektiva mått och mjukare, mer subjektiva åtgärder. I den första delen tillhandahåller Kaplan och Norton de teoretiska grunden för det balanserade resultatkortet; i den andra delen beskriver de de åtgärder organisationer måste ta för att bygga sina egna resultatkort; och slutligen diskuterar de hur Balanced Scorecard kan användas som drivkraft för förändring.

Managementtools.se hjälper dig att få snabb insikt i strategiska verktyg, ledarskap, marknadsföring m.m. färdigheter för att enkelt kunna styra och utveckla din organisation.

Leave A Comment

Related Posts