Categories: Strategi
3,1 min read
Dela innehållet:

Beskrivning – Hur påverkar du andra?

Världen har sett många, betydelsefulla och mycket inflytelserika personligheter t.ex Dr. Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Alexander den Store och många fler. Det råder ingen tvekan om att inflytande kan spela en mycket stor och viktig roll i företags framgång. En chef med positivt inflytande på sina anställda kan leda fram till stort antal positiva effekter i hela verksamhetn och bidra till organisationens framtida utveckling.

Dr Tim Baker insåg kraften och styrkan i inflytande inom en organisation och utvecklade fyra strategier kopplat till detta. De fyra strategierna är:

  • Utredning
  • Beräkning
  • Motivation
  • Samarbete

Det finns några tillvägagångssätt för hur vi kan påverka någon och det finns många infallsvinklar för var och en av dem.

Vilka är de fyra strategierna för inflytande?

Dr Bakers ramverk kan illustreras i nedanstående figur som beskriver de fyra strategierna:

  • Utredning
  • Beräkning
  • Motivation
  • Samarbete

Var och en av dessa kombinerar antingen en ”push”-eller-”drag”-stil med antingen en logisk eller en känslomässig inställning.

En Push-stil är ett direkt, assertivt sätt att få din vilja eller idé att nå fram, medan en Pull-stil är ett indirekt, mer subtilt sätt att övertyga andra. Och för att påverka Logiskt använder du fakta och rationella argument för att övertyga, medans med det emotionella tillvägagångssättet, påverkar du människor genom att spela på deras känslomässiga strängar för att övertyga.

Var och en av dessa strategier kan vara mycket effektiva givet att de tillämpas under de rätta förhållandena.

Beskrivning de fyra strategierna

Undersökning (push, logisk)

Om du t.ex. är en ”utredare” använder du väl underbyggda fakta och gärna illustrationer, diagram och grafer för att övertyga om ditt budskap. Han Rosling får nog vara ett bra exempel på en person som på ett mycket övertygande sätt fick fram sitt budskap på detta sätt.

Beräkning (pull, logisk)

En beräknande person föredrar att framhålla de positiva aspekterna av ett förslag eller en idé och samtidigt pekar på svagheterna i nuvarande situation eller status. En beräknande person använder tydlig logik för att framhålla sin sak och är också, generellt sett, bra debattörer.

Motivation (Push, Emotionell)

Om du är mer en motiverande person kommer du förmodligen att framstå som en som tänker på ”the big picture” och förmår att länka frågan tillsammans med en övertygande vision om framtiden. Motiverande personer har ofta en speciell förmåga att använda ord i sammanhanget som på ett enkelt och medryckande sätt får människor att t.ex. bli uppfyllda av ”en dröm”! Martin Luther King var ett exempel på person som har gått till historien med uttrycket ”min dröm”.

Samarbete (Pull, Emotionell)

Samarbetare är bra team- och lagbyggare. De engagerar människors hjärtan och sinne genom att använda känslor och genom att involvera dem i beslutet. Missionären Moder Teresa var en samarbetspartner och lockade människor från hela världen att komma med henne för att bekämpa och lindra fattigdom.

Reflektera över vilken slags stil och tillvägagångssätt som du själv föredrar och passar in i. Konsten är att kunna modifiera och tillämpa de olika strategierna i olika situationer, vid rätt tidpunkt, på rätt sätt, med rätt personer och med rätt syfte.

Leave A Comment

Related Posts