Vad är Autokratiskt ledarskap?

Autokratiskt ledarskap, som det också kallas, går ut på att all makt och alla beslut fattas av ledaren. Ansvaret ligger helt på dig som chef. Du delegerar inte ansvar utan uppgifter och sätter ramen för när det ska vara klart. Effektivt, men kortsiktigt. Du skapar ingen långsiktig lojalitet och stryper kreativitet och engagemang genom att fatta alla beslut med järnhand. Samtidigt är det en stil med fart i och om företagets framtid hänger på ett visst projekt kan det vara befogat med hårdhandskarna. Men är du för militant i ditt ledarskap riskerar du att bränna ut dina anställda och demonisera dig själv. Även om du behöver ha mycket kontroll i din position kan det vara bra att släppa på den när du kan.

FÖRDELAR

  • Snabb, effektiv stil som ger kortsiktigt bra resultat, med kapacitet för hög kvantitet.
  • Passar väl i organisationer som ofta tar viktiga beslut som liv och död, säkerhet eller andra högkänsliga faktorer.
  • Hjälper anställda som har svårt att strukturera och ger bra förutsättningar för nya medarbetare att snabbt komma in i sin roll.

NACKDELAR

  • Stagnerar kreativitet och drivkraft.
  • Riskerar att bränna ut medarbetare och skapa en hård arbetsplats.
  • Saknar ofta andra perspektiv eftersom du fattar alla beslut själv och skoningslöst.

Passar dig som är extremt noggrann och auktoritär, du har pondus men också förmågan att skapa förtroende utan hot och krav. Du behöver ha medarbetare som klarar av att jobba under strikta regler, människor som kan hantera press men som också vågar säga ifrån för att det är ditt enda sätt att motta feedback.

Autokratiskt ledarskap engagamang

Den autokratiske ledaren har mycket makt och utesluter helt alla former av inflytande och deltagande av anställda. På 70-talet av förra seklet blev den autokratiska stilen mindre populär jämfört med andra nuvarande ledarskapsteorier. Under påverkan av humanrelationsteorin blev människor den centrala faktorn och det blev viktigt att upptäcka vad deras motivation är; vad exakt får människor att vilja utföra sitt arbete? Ordet ”arbetare” ändrades till ”anställda”. De anställda fick en röst i företagets beslut. Detta är inte närvarande i autokratiskt ledarskap; anställdas deltagande är helt enkelt otänkbart.

Det kan dock göras åtskillnad mellan en exploaterande och välvilligautokratisk ledarstil. Genom att utnyttja ett autokratiskt ledarskap avgör ledaren vad som händer, utan någon motsättning från sina anställda och underordnade. När allt kommer om allt måste det helt enkelt göras. I välvilligt autokratiskt ledarskap bestämmer ledaren fortfarande vad som ska hända, men han/hon förklarar sina skäl för sina underordnade i efterhand. Även om det fortfarande inte finns något deltagande i den senare stilen, det är ett första steg mot att starta en dialog med de anställda.

Historia

Genom åren har ett autokratiskt ledarskap ofta kritiserats. Det fanns flera orsaker till detta. Den autokratiska ledarstilen fick främst berömmelse på grund av militära och politiska ledare, idrottstränare och ikoner från industriperioden. Det finns ett stort antal exempel på ledare i modern tid som inte behöver tas upp här.

Ändå var många historiska autokratiska ledare innovatörer som utlöste revolutioner i samhället eller t.ex industrin. De hade gåvan att kombinera progressiva idéer, självstyre och autokratiskt ledarskap. Uppkomsten av det romerska riket under ledning av Julius Caesar, den första massproduktion av bilar under ledarskap av Henry Ford och början av ett nätverk av vägar i Europa av Napoleon är bara några viktiga exempel. Oavsett, autokratiska ledarskap har en negativ klang och ses ofta som ett slags reservposition av oförmögna chefer som inte kan  motivera och inspirera sina anställda.

Egenskaper

Enautokratisk ledare är den enda härskaren. Han / hon leder på grundval av uppgifter snarare än anställda. Enautokratisk ledare får ofta de anställda att känna sig obekväma, eftersom de har behov av att synas och höras. Efter att anställda har arbetat för enautokratisk ledare i flera år är det dock svårt för dem att vänja sig vid en annan ledarstil. De kommer inledningsvis att vara misstänksamma mot en deltagagande ledare; de kommer att vara misstrogna och tror att den nya ledaren testar deras ansträngningar och genomförandet av sina uppgifter.

Den autokratiska stilen är mycket användbar i ett antal fall. För det första kräver nya, oerfarna anställda fler instruktioner och mindre deltagande. Medarbetare som snabbt och effektivt måste utbildas för produktionsprocesser inom FMCG-industrin eller transportbandsaktiviteter presterar också bra under den autokratiska ledarstilen. Autokratiskt ledarskap är också vanligt i yrken där mycket strikta instruktioner krävs, t.ex. inom räddningstjänst m.fl. De kortare beslutsleden och snabba instruktionerna förhindrar missförstånd. Inom hälsa och sjukvård, polis, brandkår, luftfart och armé autokratisk ledarstil mycket vanligt.

Den autokratiske ledarens roll är avgörande. Han/hon tilldelar sig uppgifter själv, tar viktiga beslut och kräver att medarbetarna korrekt utför de tilldelade uppgifterna. Organisationen kommer först och uppmärksamheten för de anställda kommer i andra hand plats. Enautokratisk ledare letar inte efter åsikter eller expertis som rapporterar till honom / henne. Han/hon fattar besluten för hela gruppen, teamet eller organisationen. De arbetar på ett mycket disciplinerat sätt, har massor av kunskap och är väl förberedda.