Denna artikel förser dig med en  praktisk förklaring av Affärsmodell Du. Efter att ha läst, förstår du grunderna i detta kraftfulla effektivitetsverktyg .

Vad är affärsmodell du?

Affärsmodell Du är baserad på Business Model Canvas från boken Business Model Generation. Business Model Generation – en global försäljningssuccé – introducerade BMC som en unik och visuell metod för att sammanfatta en organisation eller idé, ”brainstorma” om detta och utforska i detalj på bara ett enda pappersark. Affärsmodell Du använder samma typ av pappersark som i BMC; de nio byggstenarna i ett företag. Istället applicerar detta på den enskilda personens personliga levnads- och arbetsmiljö. Affärsmodell Du lär användarna att rita personliga  affärsmodeller som kan identifiera nya sätt att få mer ut av sig själv baserat på kompetens och förändringar på marknaden. Målet med affärsmodell Du är att starta eller utforma nya och utvecklande karriärsmöjligheter.

Metoden Business Model Canvas har vuxit till att bli en av världens ledande och mest kända beskrivning av en affärsmodell. Boken visar visuellt hur affärsmodelltänkande fungerar och hur detta struktureras utifrån nio enkla byggstenar. Detta bidrar till att kartlägga den egna specifika affärsmodellen. När det kombineras med Business Model You säkekrställer detta användarna att förstå värdet av sina egna kompetenser/färdigheter på arbetsmarknaden och hur de kan använda dessa för att formulera personliga mål. En kombination av Business Model Canvas och Business Model Du gör det möjligt för användaren att utveckla en tydliga vision för sitt liv på både en professionell och privat nivå.

Tanken att använda Business Model Canvas för individer kommer från Timothy Clark och det var inte en slump att han utvecklade det här tankesättet. Timothy Clark hade över fyrtio jobb och var drivkraften bakom initiativet för att anpassa den befintliga modellen. Han gjorde det tillsammans med Alex Osterwalder och Yves Pigneur . Vid 51 års ålder to tog han en universitetsexamen och blev professor vid Tsukuba University i Tokyo.

Struktur och byggstenar

Tim Clark innoverade Business Model Canvas för att göra det användbart för planering av komplexa karriärbeslut. Affärsmodellen hjälper dig och är ett stöd i hanteringen av komplexa problem när användaren vill göra förändringar i sin karriär. Modellen gör det genom att fokusera på en persons talanger, mål, behov, önskemål och miljö. Precis som Business Model Canvas, består Business Model You också av nio värdefulla element:

Business Model You Canvas - toolshero

1. Vem hjälper dig – värdefulla partners

Att fatt viktiga karriärbeslut är något som måste göras på ett mycket noggrant och reflekterande sätt. För att kunna motivera ett val i framtiden är det en god idé att få råd från andra. De människor som hjälper dig med detta är den första och mycket viktiga byggstenen i affärsmodellen. Exempel på personer som hjälper till att göra val är ofta de människor som är nära någon, människor som familj, vänner, chefer, mentorer, etc.

2. Vad du gör – kärnverksamhet

Nästa steg i Affärsmodellen Du är att definiera och skriva ner vad användaren gör exakt idag. Detta är viktig information för att kunna argumentera och motivera varför en förändring i karriären är en bra idé. Det kan visa sig att den nuvarande arbetsbeskrivningen inte använder rätt talanger, eller att andra positioner kan ha mer att erbjuda när det gäller personlig utveckling. Den stora frågan som behöver besvaras här är: Vad gör jag? Vilka aktiviteter påverkar hur mitt jobb ser ut? Exempelvis kan ditt fokus vara att designa, undervisa, hantera, planera eller beräkna?

3. Hur du hjälper/bidrar – värdeerbjudande

Hur du hjälper/bidrar hänvisar till det specifika värde som en anställd bidrar med. Hjälper arbetstagaren att lösa ett visst problem för arbetsgivaren eller kunden? Hur hjälper medarbetaren till att uppnå mål för kunden eller arbetsgivaren? Värdeerbjudandet är en viktig del av både Business Model Canvas och Business Model You. Det värde som en anställd bidrar till i måluppfyllelse påverkar direkt deras motivation och engagemang som de upplever. Skriv ner ditt tillvägagånssätt till exempel: Jag bidrar till att minska risker, bygga ett starkt varumärke etc.

4. Hur du interagerar – kundrelationer

Det sätt på vilket människor kommunicerar med andra – till exempel arbetsgivare eller konsumenter – är ofta orsaken till konflikt eller missförstånd. Det är därför viktigt att notera någon form av kommunikation här. Vilken typ av relation har människor med chefen och hur kommunicerar de med medarbetarna? Sker kommunikationen oftast via online eller finns det ett mer personligt tillvägagångssätt?

5. Vem du hjälper – kundsegment

Vem du hjälper säger något om vilken typ av organisation som kan dra nytta av arbetet hos en viss framtida medarbetare. Här skriver du ned de organisationer du tycker du kan bidra till att tillämpa dina styrkor.

6. Vem du är och vad du har – resurser

Denna byggsten i Affärsmodellen Du är där användaren måste skriva ner sin identitet i samband med sitt karriärmål med hjälp av några nyckelord. Vilka är mina talanger? Vilken typ av arbete tycker jag om? Vilken typ av arbete får mig att känna att jag gör skillnad? Vilka resurser har hjälpt mig att uppnå mina karriärmål?

7. Vad de tycker om dig och vad du levererar – kanaler

Det sjunde byggstenen handlar om nätverk och rykte. När man letar efter ett nytt jobb är det viktigt att vara synlig. Hur kan potentiella arbetsgivare eller kunder känna igen dig och kontakta dig? Är jag aktiv på olika sociala medier? Hur kan de anställa mig och hur erbjuder jag mina tjänster? Hur ser jag till att min arbetsgivare är nöjd med min prestation? I det här sjunde byggstenen skapar du en överblick över allt som rör kommunikation, nätverk och synlighet.

8. Vad du har – inkomstkällor

Inkomst är ofta en avgörande faktor när man bestämmer sig för att byta karriär eller ej. Även om vi vet att lönekompensation bara är en del av det som motiverar en anställd är det absolut nödvändigt att arbetstagaren har en rättvis lön. I den åttonde byggstenen går du igenom vad hur du kompenseras, vad du kompenseras för, oavsett om du är nöjd med det här, hur mycket du vill kompenseras av din nästa arbetsgivare, och om du kommer att tillfredsställas av det andra, icke-monetära förmåner.

9. Vad du ger – kostnadsstruktur

Det åttonde byggstenen handlar om att bestämma inkomst. Det nionde och sista byggstenen handlar om utgifter, men i en icke-monetär mening. Vilka utgifter eller kostnader är involverade i att utföra ditt arbete – till exempel tid, din pendling, stress, energi etc. Bestäm om du är nöjd med det här eller om det finns saker du vill ordna annorlunda med din nästa arbetsgivare.

Fyra delar

Affärsmodellen Du beskriver en effektiv fyrstegsmetod för att designa en personlig affärsmodell som gör det möjligt för individer att formulera och justera sin vision i sökandet efter nya arbetssituationer och karriärer. Boken är uppdelad i följande fyra delar

Canvas

Den första delen förklarar mer detaljerat vad en affärsmodell är exakt, vad affärsmodellstänkande är, vad personlig affärsmodell Canvas är och hur användaren kan ta kommandot för att komma fram till ett bra och noga genomtänkt beslut.

Reflektera

I sin bok Business Model You erbjuder Tim Clark ett brett utbud av möjligheter till reflektion. En av dessa är Business Model You-modellen med de nio byggstenarna. Den kan laddas ner fritt i den här artikeln. Fyll i denna modell hjälper dig att reflektera över din personliga omvärld.

Revidera

Ju mer av dessa reflektioner du fyller på, desto mer lär du dig om vad som händer och vilka möjligheter det finns i yrkeslivet. Tillsammans med reflektionerna måste användaren sedan fylla i den personliga affärsmodellen du igen, men nu från det här nya perspektivet.

Agera

I den sista delen frågar Tim Clark läsaren att prova den nya personliga affärsmodellen du i praktiken. En viktig aspekt för detta är att bestämma ett personligt mervärde. Hur kan användaren bidra till en framtida arbetsgivare och hur mycket ska denne ersätta dig för detta? Baserat på den personliga affärsmodellen du får användaren stöd i vägen mot en ny karriär och de reflektioner till åtgärder som troligtvis bör tas.

Affärsmodell Du mall

Nu när du har läst om Business Model You, är du redo att göra din egen analys med vår mall till affärsmodell du. Den här mallen är tillgänglig som en redigerbar Word-mall eller som en utskrivbar PDF-mall.

Referenser

  1. Clark, T., Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2012). Business Model You.
  2. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons