Verktyg och modeller för ledare och chefer

Ledningsstöd inom strategi, marknadsföring, ledarskap, management m.m.

Sök bland tusentals artiklar om modeller och verktyg!

  • Investment Management Investment management, även kallat kapitalförvaltning, är den professionella hanteringen av olika värdepapper, inklusive aktier, obligationer och andra tillgångar, såsom fastigheter. Målet är att uppnå specifika investeringsmål för fördelarna av investerare. Dessa investerare kan vara institutioner som försäkringsbolag, pensionsfonder, företag, välgörenhetsorganisationer, utbildningsinstitutioner eller privata investerare. De kan investera direkt genom avtal/uppdrag eller via kollektiva investeringsfonder som […]

ONLINE-UTBILDNINGAR

Managementtools Academy

På gång! Vi arbetar med utveckling av vår utbildningsportal för onlinekurser inom management, strategi, ledarskap och ekonomi. Håll utkik!

RÅDGIVNING OCH EXPERTHJÄLP

Konsulthjälp

På gång är också vår portal där du kan söka efter konsulter inom olika expertområden där du behöver hjälp.