4S Web Marknadsmix

E-handeln tar en allt större plats och blir viktig försäljningskanal hos de flesta företag. De flesta företag som har lyckats med e-handel har ofta väl genomtänkta och kundanpassade gränssnitt som driver trafik och köp på nätet. För de aktörer som inte lycktas så bra kan det vara en god idé att titta över och analysera vad som inte fungerar och hur detta kan åtgärdas. Det går alldeles utmärkt att använda sig att väl beprövade modeller såsom 4P Marknadsmixmodellen, men för att komma längre så finns det alternativ som lämpar sig betydligt bättre för nätförsäljning och de utmaningar som finns där.

Om 4S Web Marknadsmix

Det tillvägagångssätt som 4P Marknadsmix fångar in lämpar sig inte helt för marknads- och säljstrategi för näthandel.

Det är här 4S Web Marketing Mix kan hjälpa till. 4S-verktyget skapades speciellt för marknadsföring på nätet. Den kan användas när du utformar eller omformar en webbplats eller skapar en marknadsföringskampanj på nätet, och det hjälper dig att se till att din kampanj är rätt genomtänkt och anpassad till övriga delar av din organisation.

I den här artikeln går vi igenom 4S Web Marknadsmix och ser hur du kan tillämpa den på din webbplats eller webbprojekt.

Elementen i 4S Marknadsmix

Metoden utvecklades av Dr Efthymios Constantinides, professor vid University of Twente, Nederländerna, och identifierar 4S Web Marknadsmixens fyra viktiga element eller steg som du behöver tänka på när du introducerar en ny webbplats eller utvecklar en befintlig. Det kan vara lätt att glömma många av dessa utmaningar när du är mitt inne i ett stort webutvecklingsprojekt. Denna metod och ramverk kan vara till hjälp för att bättre hamna rätt och där resultatet blir en kundanpassad webplats.

De fyra elementen i 4S Web Marketing Mix visas nedan. (Vi kommer att titta på varje steg mer detaljerat senare i den här artikeln.)

 1. Scope (Omfattning)– Tänk på omfattningen som en del av ”the big picture” av ditt projekt. Tänk på dessa fyra viktiga frågor när du analyserar och bedömmer omfattningen av din närvaro på nätet:
 • Potentiella kunder.
 • Intern struktur.
 • Den strategiska rollen för alla aktiviteter på nätet/webben
 1. Site (Webbplats) – Se till att din webbplats eller plattform har ett kundfokuserad innehåll och en strategisk design.
 2. Synergi – Fokusera på dessa huvudsakliga integrationselement:
 • Front office.
 • Back office.
 • Tredjepartslösningar
 1. System – I detta sista steg så är det viktigt att tänka på hårdvara, webbplatsadministration och support och innehållshantering.

Genom att använda dessa steg får du en tydlig bild av de olika uppgifter och projekt som behöver uppmärksamma under processen med att utveckla ny eller uppdatera befintlig närvaro på nätet/webben.

Använda 4S Web Marknadsmix

För att använda verktyget så ska du gå igenom och slutföra för var och ett av 4S-elementen:

 1. Scope – Omfattning

När du tänker på i vilken omfattning projektet har, fråga dig själv dessa frågor:

 • Marknadsdynamik – Vad är marknadspotentialen för den nya sajten? Vilka är dina konkurrenter, och på vilket sätt ska du urskilja och göra din lösning annorlunda? hur ska du skilja dig själv? SWOT-analys är användbart i detta steg, och vår artikel om USP-analys hjälper dig att identifiera din konkurrenskraft.
 • Potentiella kunder – vilka är dina målgrupper? Vad är kundens främsta motiv för att besöka dig online? Vad är kundens intressen? Och vilka frågeställningar och problem upplever de vanligtvis?
 • Intern analys – Hur kommer din organisation att anpassa sig till det nya tillvägagångssättet? Har du tillräckligt med resurser för att genomföra projektet eller förändringen? Stödjer företagets kärnvärden förändringen? Finns det rutiner/processer för att hantera ytterligare kundkontakt/ e-postmeddelanden och problem som kan uppstå på webbplatsen?
 • Strategisk roll för online aktiviteter– Vad är syftet och missionen med projektet (till exempel att ge mer information, driva försäljning, sälja produkter eller tjänster)? Vad behöver du för att uppnå det uppdraget, och hur kan du leverera bästa möjliga resultat och effekt?
 1. Site – Webbplats

Genomför en djupare analys av hur planeringen av din organisations närvaro på nätet ska se ut och överväg samtidigt viktiga mål som ska uppnås med implementering av webbplatsen.

 • Vilka är dina primära mål? Dessa kan inkludera att kommunicera med kunder, definiera varumärket, publicera företagsinformation, bygga marknadskännedom, tillhandahålla kundservice, generera försäljning, rekrytering, direktförsäljning av produkter etc.
 • Hur skyddar du kunddata? Vem har ansvaret för innehållshantering? Vilka budskap och signaler vill du att kunder ska uppleva när de använder dina organisationens webb/onlinetjänster?
 • Hur underlättar du för dina besökare att hitta och navigera webbplatsen eller plattformen?
 • Hur fungerar webbplatsen på långsamma uppkopplingar där sådana finns?
 • Ska det finnas rörligt material såsom videoklipp, poddar eller liknande för att göra sajten mer attraktiv och användbar?
 • Kommer alla dina kunder att få tillgång till all information? Behövs användarkonton till vissa tjänster eller exklusivt material?
 1. Synergi

Med stor sannolikhet använder din organisation både online- och offline-marknadsföring och därför är det en bra idé att se hur dessa faktorer kan bilda synergier:

 • Front office – Hur kommer webbplatsen att relatera till ditt företags kommunikationsplan, övergripande stil och fysiska butiker eller platser? Hur kommer dina offline-marknadsaktiviteter att marknadsföra och stödja webbplatsen/butiken?
 • Back office – Tänk på synergin mellan din online-verksamhet och back-end-supporttjänster som kundservice, order/beställningshantering och logistik. Undersök var och en av dessa noggrant för att säkerställa att din organisation har processer och teknik på plats för att stödja webbplatsen och dess kunder.
 • Tredjepartslösningar – Framgångarna för din webbplats kommer delvis vara beroende av tredjepartslösningar som sökmotorer, affiliate-nätverk och onlineannonsörer. Ta fram en plan som inkluderar alla tredjepartsaktörer som potentiellt kan påverka eller hjälpa till att öka försäljning eller annat mål med din organisations webbplats.
 1. System

Det här sista elementet tittar på de praktiska och tekniska aspekterna av att introducera din webbplats:

 • Vem ska administrera och sköta din närvaro på nätet?
 • Vilken leverantör/företag kommer att ansvara för webbserver-hosting, om det behövs?
 • Vem ska bygga och designa webbplatsen eller plattformen? Behöver du lägga ut projektet?
 • Hur skyddar du webbplatsen och dess information?
 • Hur hanterar du online-transaktioner?
 • Hur kommer du säkerhetskopiera/göra back up av data?

Det kan fortfarande vara värt att även använda den traditionella 4P-modellen när din organisation ska utveckla ett webb-projekt. Det har så klart att göra med att 4P-modellen inkluderar delar som 4S-modellen inte täcker in. Notera dock att 4P-modellen utvecklades ursprungligen för traditionell marknadskommunikation så det gäller helt enkelt att bara tillämpa den på ett nytt och annat sätt.

Använd 4S-modellen som ett nödvändigt komplement när din organisation ska utveckla en ny eller uppdatera en befintlig lösning.

Nyckelfaktorer

4S Web Marknadsmix hjälper dig att analysera viktiga element som krävs för framgång på nötet: Scope (omfattning), Site (webbplats), synergi och system.

När du skapar strategin för din organisations aktiviteter på nötet kommer frågorna i varje steg att hjälpa dig säkerställa att du tar hänsyn till en rad viktiga överväganden under planeringen.

Leave A Comment

about avada business

Integer euismod lacus magna uisque curd metus luctus vitae pharet auctor mattis semat.

2024
Business Conference
15-18 December

New York City