Kommunikationsplan

Av |2020-06-30T09:48:27+00:00juni 29th, 2020|Kommunikation|

Denna artikel ger en praktisk förklaring till kommunikationsplanen. Efter att ha läst denna artikel kommer du ha insikt i och förstå grunderna i detta kraftfulla kommunikationsverktyg. Vad är en kommunikationsplan? En kommunikationsplan är ett strukturerat tillvägagångssätt som används för att ge olika intressenter information.

Communication Strategy Framework

Av |2020-07-10T06:47:50+00:00juni 29th, 2020|Kommunikation|

Denna artikel ger en praktisk förklaring till "Communication Strategy Framework". Efter att ha läst denna artikel kommer du ha insikt i och förstå grunderna i detta kraftfulla kommunikationsverktyg. Författarnav Michael och Sandra Rouse visar att all kommunikation sker i ett kulturellt sammanhang och

Porters Värdekedja

Av |2020-07-10T06:48:16+00:00juni 29th, 2020|Strategi, Strategisk prioritering|

Hur kan du förvanda de affärsmässiga insatserna i företaget till att bli något som har större värde när de är färdigproducerade än värdet de hade när de en gång togs in i företaget? Detta är inte en akademisk eller teoretisk frågeställning, det är snarare en grundläggande frågeställning som sätter

Kotler & Kellers Fem Produktnivåer

Av |2020-07-10T08:55:06+00:00juni 29th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Introduktion När du utvecklar en ny produkt eller tjänst är det helt avgörande att du möter dina kunders önskemål och behov. Men det är också viktigt att du överträffar dina kunders förväntningar, så att du blir den starkaste aktören gentemot dina konkurrenter. Detta är inte alltid helt enkelt. Till

Affärsplan

Av |2020-06-30T10:19:57+00:00juni 29th, 2020|Management|

Den här artikeln och manualen ger en praktisk förklaring av affärsplanen. Efter att ha läst har du en grundläggande förståelse för detta kraftfulla planeringsverktyg. Den här artikeln innehåller också en nedladdningsbar och redigerbar mall för affärsplanen. Mason, C., & Stark, M. (2004). What do investors look for in a business plan? A comparison of the

Hur man fattar beslut – en introduktion

Av |2020-07-10T06:48:29+00:00juni 28th, 2020|Beslutsfattande|

I den är artikeln beskriver vi en modell och arbetssätt för hur beslut kan fattas effektivt. När företag och organisationer växer snabbt och expanderar måste ibland beslut fattas snabbt och effektivt. Vissa beslut kan fattas rutinmässigt och utan speciellt mycket reflektion och

Gantt-Schema

Av |2020-07-02T13:30:23+00:00juni 11th, 2020|Nyheter|

I den här artikeln beskriver vi Gantt-schema och förklarar hur detta kan användas för t.ex. projektledning. Ett Gantt-schema, engelska Gantt chart, är en typ av flödesschema som används i projektledning för att beskriva olika faser. Det är en grafisk illustration av ett arbetes, exempelvis ett projekts eller programs fortgång och visa beroenden mellan olika projektdelar eller -faser. Ett Gantt-schema använder

Top Sliding Bar

Vår digitala verktygslåda erbjuder ledare, chefer och alla som arbetar med utveckling av organisationer, ett stöd och lättillgängligt utbud av modeller inom en mängd olika områden. Varje innehålls del är utformat så att du som individ, team eller organisation enkelt ska kunna fördjupa dig/er inom ett aktuellt område.

Produkter

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!

    Till toppen