Responsibility Assignment Matrix (RAM)

Av |2020-06-29T07:42:39+00:00april 30th, 2020|Beslutsfattande|

I den här artikeln beskriver vi en modell för fördelning av ansvar som på engelska heter Responsibility Assignment Matrix (RAM). Efter att ha läst artikeln kommer du att få insikt i och förståelse för grunderna i detta kraftfulla projekthanteringsverktyg. Den här artikeln innehåller också en nedladdningsbar och redigerbar som

Fiskbensdiagram / Ishikawa diagram

Av |2020-06-29T07:28:01+00:00april 30th, 2020|Beslutsfattande|

I den här artikeln beskriver vi ”Fiskbensdiagrammet” (Fishbone Diagram/Ishikawa Diagram som utvecklats den japanske managementforskaren Kaoru Ishikawa. Artikeln beskriver grunderna och skapar förståelse och insikt i hur denna modell/verktyg kan tillämpas i din organisation eller situation. Behnam, B., & Alvelos, H. (2011). Exploring the Potential of Quality Tools in

Action Priority Matrix

Av |2020-06-30T15:17:57+00:00april 30th, 2020|Effektivitet|

Den här artikeln förklarar en modell som på svenska kan kallas aktivitetsprioriteringsmatrisen (Action Priority Matrix) så att du enkelt ska kunna tillämpa den i din verksamhet. Efter att ha läst kommer du att förstå grunderna i detta kraftfulla effektivitets- och tidhanteringsverktyg. Den här artikeln innehåller också en nedladdningsbar och redigerbar

NLP – Neuro Linguistic Programming

Av |2020-05-19T11:26:11+00:00april 30th, 2020|Kommunikation|

Denna artikel förklarar begreppet NLP-metoden på ett praktiskt sätt. Neurolingvistisk programmering (NLP) är en kontroversiell beteendepsykologisk modell som bygger på studier av professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. Efter genomgång av detta avsnitt kommer du att förstå grunderna i denna kraftfulla motivations- och kommunikationsfilosofi

Balanced Scorecard

Av |2020-07-10T10:35:24+00:00april 30th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Balanserade Styrkortsmetoden av Kaplan och Norton är ett strategiskt tillvägagångssätt och prestationsledningssystem som möjliggör för organisationer att översätta ett företags vision och strategi in i ett genomförande och som utgår från de 4 perspektiven: Finansiellt perspektiv. Kundperspektiv. Affärsprocess perspektiv. Lärande och tillväxtperspektiv.

Balanced Scorecard

Av |2020-05-20T07:58:17+00:00april 30th, 2020|Uncategorized|

Balanced Scorecard - en historisk återblick! 1992 författade Robert Kaplan och David Norton en artikel med titeln "The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance" i Harvard Business Review som orsakade mycket uppmärksamhet kring denna metod och som senare också ledde till stora försäljningsframgångar för deras managementbok "The Balanced Scorecard"

IRR Internränta

Av |2020-05-19T11:50:39+00:00april 30th, 2020|Uncategorized|

VAD ÄR INTERNRÄNTA? DEFINITION Internränta (IRR) är kalkylräntan som levererar en avkastningsvärde av nolla för en serie av framtida betalningsflöden. Det är en approach för Discounted Cash Flow (Diskonterat kassaflöde) (Diskonterat Kassaflöde) till värderingen och investeran. Som är Avkastningsvärde. IRR och NPV är van vid avgör brett vilka investeringar bör företa sig, och

Top Sliding Bar

Vår digitala verktygslåda erbjuder ledare, chefer och alla som arbetar med utveckling av organisationer, ett stöd och lättillgängligt utbud av modeller inom en mängd olika områden. Varje innehålls del är utformat så att du som individ, team eller organisation enkelt ska kunna fördjupa dig/er inom ett aktuellt område.

Produkter

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!

    Till toppen